Từ khóa tìm kiếm: máy năng lượng mặt trời, bình ắc quy, bộ lưu điện, ổn áp, biến áp, sạc năng lượng mặt trời

Prolink 6kvaTrue Online 6000va: 4200w

6,000,000đ

6,500,000đ

-8%

Santak C6KS Online 6000va/4200w

7,900,000đ

8,200,000đ

-4%

Santak C6KR True Online 6000va: 4200w

7,700,000đ

8,000,000đ

-4%

Santak C10K Online 10.000va/7000w

12,000,000đ

14,000,000đ

-14%

Santak TG500: 500VA/300w

450,000đ

500,000đ

-10%

Santak TG1000: 1000VA/600w

900,000đ

950,000đ

-5%

Santak Blazer 1000va : 1000VA/600w

1,400,000đ

1,500,000đ

-7%

Santak Blazer 1400va : 840w

1,600,000đ

1,700,000đ

-6%

Santak Blazer 2000va : 1080w

1,800,000đ

2,000,000đ

-10%

Santak Blazer 2000EH : 1200w

1,800,000đ

2,000,002đ

-10%

Santak C1K True Online 1000va: 700w

2,100,000đ

2,500,000đ

-16%

Santak C2K True Online 2000va: 1400w

3,800,000đ

4,200,000đ

-10%

Santak C3K True Online 3000va: 2100w

4,800,000đ

5,100,000đ

-6%

Santak C3KR True Online 3000va: 2100w

4,900,000đ

5,200,000đ

-6%

APC Back-ups RS 500: 500VA/300w

200,000đ

250,000đ

-20%

APC Smart 1000va: 700w

1,200,000đ

1,300,000đ

-8%

APC Smart 1000va RACK: 700w

1,300,000đ

1,400,000đ

-7%

APC Smart 1500va RACK: 980w

1,700,000đ

1,900,000đ

-11%

APC Smart 1500va: 980w

1,500,000đ

1,700,000đ

-12%

APC Smart 2200va: 1980w

2,200,000đ

2,500,000đ

-12%

APC Smart 3000va : 2700w

3,200,000đ

3,500,000đ

-9%

APC Smart 5000va/ 3750w

6,800,000đ

7,500,000đ

-9%

APC 10kva Online 10.000va/8000w

13,000,000đ

15,000,000đ

-13%
0989036077